System Sieciowania Partnerów Biznesowych

Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. A. Szczerbowskiego 3/6, 20-012 Lublin
Telefon: 81 44 11 154,
Email: poczta@parr.com.pl
pokaż szczegóły podmiotu

PARR specjalizuje się w projektach budujących konkurencyjność gospodarczą samorządów w ujęciu strategicznym.

Polska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARR) powstała po to, by efektywnie i profesjonalnie wspierać rozwój regionalny w Polsce. Misją PARR jest stymulowanie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu, który ma miejsce właśnie w regionach. Swoje cele PARR realizuje nie tylko poprzez upowszechnianie wiedzy na temat form, metod i modeli rozwoju regionalnego, ale także budowanie instytucji i mechanizmów służących temu rozwojowi oraz współuczestnictwo w ich tworzeniu. PARR specjalizuje się w programach rozwoju regionalnego i lokalnego.

Produkty:
| STRATEGIE, ANALIZY, PLANY
| BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
| DORADZTWO, KONSULTING
| MARKETING TERYTORIALNY - BUDOWA MAREK JST

Więcej: http://parr.com.pl/index.php?mode=oferta

INS4U Group Sp. z o.o.
Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Telefon: 82 564 95 00,
Email: firma@ins4u.pl
pokaż szczegóły podmiotu
Innova Consulting Sp. z o.o.
Podmurna 65/1, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 622 63 38, (56) 620 00 07
Email: innova@innova.net.pl
pokaż szczegóły podmiotu
Europejskie Doradztwo Projektowe
Rabiańska (kamienica Koci Ogon) 17/19, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 623 31 79,
Email: kontakt@edp.com.pl
pokaż szczegóły podmiotu

Europejskie Doradztwo Projektowe istnieje na rynku usług doradczych już od 2001 roku. Przez te wszystkie lata wspieramy gminy, samorządy i przedsiębiorstwa w uzyskiwaniu dofinansowania z funduszy europejskich. Realizowane przez Beneficjentów projekty miękkie i twarde zawsze wymagają właściwego sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej. Oferujemy w tym zakresie usługi wysokiej jakości, o czym świadczy duża ilość przygotowanych dotychczas projektów, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, funduszu SAPARD, programu ISPA, Mechanizmu Finansowego EOG oraz Sektorowego Programu Operacyjnego. 

Lata 2007-2013 to nowy okres programowania, w którym pomoc będzie przyznawana w ramach poszczególnych programów pomocowych prowadzonych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. Europejskie Doradztwo Projektowe oferuje swoje usługi doradcze w zakresie przygotowywania dokumentacji oraz w zakresie szkoleń i tłumaczeń wszystkim starającym się o dofinansowanie między innymi z takich programów pomocowych, jak: 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Programy współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej 
Regionalne Programy Operacyjne  
Mechanizm Finansowy EOG 
Programy operacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 
Program MEDIA 
Program CULTURE 


Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej firmy. Z naszą pomocą przygotują Państwo profesjonalną dokumentację dla projektów ubiegających się o wsparcie finansowe z odpowiedniego programu. Ponadto, pomożemy Państwu w realizacji i rozliczeniu tych projektów. 

Oferujemy: 
Identyfikację projektów kwalifikujących się do ubiegania się o dofinansowanie.
Wnioski aplikacyjne (również w procesie preselekcji).
Studia wykonalności zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzających. 
Matryce logiczne, plany promocji projektów, schematy zarządzania, harmonogramy realizacji inwestycji.
Analizy techniczne.
Analizy finansowe, ekonomiczne, ryzyka, opcji. 
Biznes plany. 
Lokalne Programy Rewitalizacyjne. 
Strategie i programy zarządzania inwestycjami i instytucjami.
Studia zagospodarowania przestrzennego. 
Profesjonalne tłumaczenie tekstów specjalistycznych (techniczne, ekonomiczne, prawnicze) z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski. 


Oferujemy także usługi służące przygotowaniu kadr do samodzielnego zarządzania projektami, pomoc w stworzeniu skutecznej i sprawnej struktury organizacyjnej jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie i wdrażanie projektu, szkolenia w zakresie wymogów i zobowiązań UE w celu pomyślnego przygotowania i realizacji projektu oraz wszelkich formalno-prawnych następstw związanych z realizacją projektów. 

Oferujemy również prowadzenie koniecznych szkoleń zarówno dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorców prywatnych. Oferujemy szeroki zakres tematyczny. Z uwagi na oszczędność i wygodę jesteśmy gotowi prowadzić szkolenia u klienta. Współpracujemy z inżynierami, prawnikami, ekonomistami oraz tłumaczami posiadającymi doświadczenie w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków UE. 

Doświadczenie i pełne zaangażowanie osób zatrudnionych oraz współpracujących ekspertów są gwarancją wysokiej jakości i kompleksowości naszych usług. Zwiększają skuteczność działań i oszczędność czasu. 

Zachęcamy Państwa do szerszego zapoznania się z naszą ofertą.

Lech Consulting Sp. z o.o.
Podmurna 65/1, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 622 63 38, (56) 620 00 07
Email: biuro@lc.net.pl
pokaż szczegóły podmiotu

Doradztwo inwestycyjne
Świadczymy usługi doradztwa przy planowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Pomagamy miastom, gminom, powiatom w przygotowaniu odpowiednich dokumentacji projektowych, niezbędnych do realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych. Doradzamy w zakresie możliwości finansowania projektów za pomocą funduszy unijnych, dzięki czemu JST posiada pełny przegląd możliwego wsparcia pod kątem planowanych przez siebie inwestycji.

Studia wykonalności
Opracowujemy studia wykonalności planowanych przedsięwzięć. Uwzględniamy w nich poza techniczną oraz finansową wykonalnością inwestycji wszystkie aspekty społeczne realizacji przedsięwzięcia. Studia wykonalności naszego autorstwa odpowiadają zarówno ogólnym standardom, jak również specyficznym potrzebom związanym z publicznym charakterem projektów.

Dokumentacje aplikacyjne o dofinansowanie z UE
Profesjonalnie i skutecznie zajmujemy się kompleksowym opracowaniem dokumentacji, niezbędnej do pozyskania funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. W samym 2009 roku pozyskaliśmy ponad 100 dotacji dla firm i jednostek sektora publicznego. W ten sposób uznano nas za lidera w województwie i trzecią firmą w kraju (ranking miesięcznika "Fundusze Europejskie").

Programy rewitalizacji
Tworzymy programy rewitalizacji, dzięki którym samorządy mają możliwość pozyskania środków na planowane inwestycje. Działania rewitalizacyjne posiadają bardzo wysokie priorytety UE, dlatego profesjonalnie przygotowany dokument jest niezbędny do aplikowania o dotacje unijne.

Plany odnowy miejscowości
Sporządzenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Plan odnowy przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz promowania obszarów wiejskich.

Strategie promocji regionów

Przemyślane korzystanie z filozofii marketingu terytorialnego, wykreowanie odpowiedniego wizerunku przynosi jednostce samorządu terytorialnego wiele korzyści w postaci spływu inwestorów lub turystów do regionu.

ALFA PROJEKT
J.Słowackiego 109/23, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 681 25 21,
Email: biuro@a-projekt.eu
pokaż szczegóły podmiotu

Świadczymy specjalistyczne usługi z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych na terenie całej Polski. Przygotujemy kompleksowo dokumentację aplikacyjną tj. wniosek o dofinansowanie, biznes plan, analizę finansową oraz wszelkie niezbędne załączniki. Pozyskamy dofinansowanie dla nowej i istniejącej firmy. Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie m.in. z następujących programów operacyjnych:

  • POIG,
  • POKL,
  • RPO (wszystkie województwa).


Więcej szczegółów na stronie www.a-projekt.eu. Serdecznie zapraszamy!

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.
Szosa Chełmińska 30/30, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 661 17 11,
Email: biuro@kpai.pl
pokaż szczegóły podmiotu

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji to spółka powołana przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadaniem statutowym jest promocja Kujaw i Pomorza jako regionu wiedzy i innowacji opartego na systemie efektywnego współdziałania pomiędzy władzami regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi działającymi na obszarze całego województwa. Działania KPAI skupione są na wypracowaniu podstaw i warunków do tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości.

Wschodnia Fundacja Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego
Bramowa 6, 20-111 Lublin
Telefon: 81 534 87 71,
Email: biuro@wfwsi.pl
pokaż szczegóły podmiotu
NRG-eco Sp. z o.o.
Inżynierska 15/15, 93-569 Łódź
Telefon: 504 112 555,
Email: biuro@nrg-eco.pl
pokaż szczegóły podmiotu
Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej - Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie
Kard.Stefana Wyszyńskiego 11/11, 99-300 Kutno
Telefon: (24) 355 74 50-, (24) 355 10 12
Email: info@centrumkutno.pl
pokaż szczegóły podmiotu

Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej powstało w 2007 roku jako wyspecjalizowana filia w strukturze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie z inicjatywy Samorządu Miasta Kutno oraz Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. 

Głównym celem działalności Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej jest zapewnienie dostępu do wiedzy jako integralnego elementu rozwoju innowacyjnej gospodarki w regionie oraz wyrównanie szans dostępu społeczności lokalnej do nieodpłatnej informacji naukowej, technicznej i biznesowej.