Baza Danych Klientów

Dołącz do BDK

Do Bazy Danych Klientów może dołączyć każdy przedsiębiorca. Odbywa się to poprzez formularz rejestracyjny a po zarejestrowaniu każdy uzyskuje dostęp do zawartości bazy. Może wyszukać klientów pod kątem dziedziny działalności oraz obszaru działalności, a następnie skontaktować się telefonicznie, bądź pocztą elektroniczną z wybranymi podmiotami w sprawie dalszej współpracy.

Każdy klient BDK ma możliwość dodawania realizowanych projektów. Każdy dodany projekt jest automatycznie dostępny do wglądu dla innych klientów BDK. Głównym celem dodawania projektów jest możliwość znalezienia wykonawcy konkretnej pracy lub części prac. Klient, który ma wolne zasoby może przeszukać listę projektów i znaleźć projekty, które może zrealizować, a następnie skontaktować się z twórcą projektu w celu podjęcia się realizacji danego projektu. Uczestnictwo w BDK i systemie jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.