Oferta

Usługi informacyjne

Usługi informacyjne dla osób chcących założyć firmę mają na celu przybliżyć im zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem na początkowym etapie uruchomiania działalności gospodarczej, w tym m.in.:

  • jak założyć własną firmę?

  • skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa?

  • jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności?

  • jaką wybrać formę opodatkowania swojej firmy?

  • jak skutecznie wybierać i zatrudniać pracowników?

  • jak wybrać narzędzia IT, które skutecznie pomagają w zarządzaniu firmą?

  • jak pozyskiwać odbiorców?

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ USŁUGI INFORMACYJNEJ.

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres siedziby firmy
NIP
Telefon kontaktowy
Email nadawcy
Potrzebuję informacji w zakresie (wpisz treść zapytania, max. 1000 znaków)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Wschodniej Fundacji Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego w Lublinie (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 z póżn. zm.).

 

 

Usługi doradcze

Doradztwo w rozpoczynaniu działalności gospodarczej stanowi pomoc dla osób planujących założyć własną firmę na wszystkich etapach związanych z zakładaniem własnego biznesu, m.in. pomoc w przygotowaniu biznesplanu i niezbędnej dokumentacji do rejestracji działalności, doradztwo w zakresie pozyskiwania nowych kontrahentów. Fundacja prowadzi również usługi doradcze dla samorządów i przedsiębiorstw z zakresu pozyskiwania funduszy na realizację projektów mających na celu rozwój usług IT i społeczeństwa informacyjnego.

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ USŁUGI DORADCZEJ

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres siedziby firmy
NIP
Telefon kontaktowy
Email nadawcy
Potrzebuję doradztwa w zakresie (wpisz treść zapytania, max. 1000 znaków)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Wschodniej Fundacji Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego w Lublinie (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 z póżn. zm.).


 

Usługi szkoleniowe

Szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników samorządów w formie grupowej i indywidualnej dostosowane do potrzeb odbiorców, w szczególności w zakresie wzrostu kompetencji pracowników, uzupełnienia ich kwalifikacji, przekwalifikowania.  

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres siedziby firmy
NIP
Telefon kontaktowy
Email nadawcy
Jestem zainteresowany szkoleniem w zakresie (wpisz treść zapytania, max. 1000 znaków)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Wschodniej Fundacji Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego w Lublinie (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 z póżn. zm.).