Wschodnia Fundacja Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego

powstała w 2010 roku w Lublinie, by wspierać i promować rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz wspierać rozwój przedsiębiorczości.

Działalność Fundacji ma w szczególności na celu:

- zwiększenie dostępu obywateli, instytucji i organizacji do Internetu oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych opartych na Internecie

- popularyzację wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu obywateli – w ich rozwoju osobistym, zawodowym działalności gospodarczej oraz w funkcjonowaniu instytucji, organizacji i innych podmiotów

- inicjowanie, pobudzanie i wspomaganie współpracy podmiotów różnych sektorów mającej na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społeczeństwa informacyjnego oraz popularyzacji wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych

- doradztwo i szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej zwłaszcza w branży IT

- świadczenie usług informacyjnych

- budowanie sieci powiązań biznesowych

Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień statutu.

Zarząd Fundacji tworzą: Piotr Morlewski – prezes zarządu i Marcin Futyma – wiceprezes zarządu.