Przydatne linki

Przepisy prawa

Klasyfikacje statystyczne

  • Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) – została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ( Dz.U. 251, poz.1885).
  • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) – została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (DZ. U. Nr 207, poz 1293, z późniejszymi zmianami) do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Urzędy Skarbowe

Fundusze Europejskie

Urzędy Samorządowe

Ministerstwa

Wybrane urzędy i instytucje państwowe