KALENDARZ WYDARZEŃ

LA września
2017
LA
PnWtŚrCzPtSoNd
    123
456

Mobilny Punkt Informacyjny FE w Telatynie

2017-09-06

6 września w godz. 09.30 – 12.00 w Urzędzie Gminy Telatyn, ul. Fryderyka Chopina 10, konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego udzielać będą bezpłatnie informacji na temat funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Zapraszamy do udziału.

7

Mobilny Punkt Informacyjny FE w Tarnogrodzie

2017-09-07

7 września w godz. 09.30 – 12.00 w Urzędzie Gminy Tarnogród, ul. Tadeusza Kościuszki 5, konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego udzielać będą bezpłatnie informacji na temat funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Zapraszamy do udziału.

Wydarzenie cykliczne

2017-09-07
termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej
8

Mobilny Punkt Informacyjny FE w Turobinie

2017-09-08

8 września w godz. 09.30 - 12:00 w Urzędzie Gminy Turobin, ul. Rynek 4, konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego udzielać będą bezpłatnie informacji na temat funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Zapraszamy do udziału.

910

Wydarzenie cykliczne

2017-09-10
Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy – jeżeli opłaca się składki wyłącznie za siebie (tj. nie zatrudnia się innych osób)
1112

Mobilny Punkt Informacyjny FE w Gminie Dubienka

2017-09-12

12 września w godz. 09.30 - 12:00 w Urzędzie Gminy Dubienka, ul. 3-go Maja 6, konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego udzielać będą bezpłatnie informacji na temat funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Zapraszamy do udziału.

 


Mobilny Punkt Informacyjny FE w Gminie Gorzków

2017-09-12

Mobilny Punkt Informacyjny FE w Gminie Gorzków

22 września w godz. 09.30 - 13:00 w Urzędzie Gminy Gorzków, ul. Nadrzeczna 4, konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego udzielać będą bezpłatnie informacji na temat funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Zapraszamy do udziału.


131415

Wydarzenie cykliczne

2017-09-15
Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jeżeli opłaca się składki nie tylko za siebie, tj. jeżeli zatrudnia się pracowników
1617
181920

Wydarzenie cykliczne

2017-09-20
 • Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28),
 • Termin złożenia deklaracji (PIT-5) i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat wynagrodzeń (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji),
 • Termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wpłat z umów zleceń i umów o dzieło,
21222324
25

Wydarzenie cykliczne

2017-09-25
 • Termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7),
 • Termin rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego,
 • 262728

  Mobilny Punkt Informacyjny FE w Gminie Fajsławice

  2017-09-28

  28 września w godz. 09.00 - 13:00 w Urzędzie Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego udzielać będą bezpłatnie informacji na temat funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Zapraszamy do udziału.

  29

  Mobilny Punkt Informacyjny FE w Gminie Wyryki

  2017-09-29

  29 września w godz. 09.00 - 13:00 w Urzędzie Gminy Wyryki, Wyryki 154, konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego udzielać będą bezpłatnie informacji na temat funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Zapraszamy do udziału.

  29
  września
  2017
  Mobilny Punkt Informacyjny FE w Gminie Wyryki
  Zobacz szczegóły
  28
  września
  2017
  Mobilny Punkt Informacyjny FE w Gminie Fajsławice
  Zobacz szczegóły
  12
  września
  2017
  Mobilny Punkt Informacyjny FE w Gminie Dubienka
  Zobacz szczegóły
  12
  września
  2017
  Mobilny Punkt Informacyjny FE w Gminie Gorzków
  Zobacz szczegóły