KALENDARZ WYDARZEŃ

LA stycznia
2017
LA
PnWtŚrCzPtSoNd
      1
234567

Wydarzenie cykliczne

2017-01-07
Termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej
8
910

Wydarzenie cykliczne

2017-01-10
Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy – jeżeli opłaca się składki wyłącznie za siebie (tj. nie zatrudnia się innych osób)
1112131415

Wydarzenie cykliczne

2017-01-15
Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jeżeli opłaca się składki nie tylko za siebie, tj. jeżeli zatrudnia się pracowników
16

Konferencja „Współpraca przemysłu i nauki – klucz do sukcesu”

2017-01-16

Przemysł i nauka chcą ściślej współpracować

16 stycznia 2017 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przedstawiciele nauki, edukacji i biznesu, a także administracji publicznej wspólnie dyskutowali o możliwych synergiach ze wzajemnej współpracy podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współpraca przemysłu i nauki – klucz do sukcesu”.

Podczas konferencji menedżerowie ze spółek PKN Orlen S.A., Grupa Azoty S.A., PGE Dystrybucja S.A., KGHM Polska Miedź S.A. i PGNIG S.A. zaprezentowali funkcjonujące w ich Spółkach modele współpracy z nauką, dzięki którym innowacyjne rozwiązania mają szansę być efektywnie komercjalizowane. Przedstawiciele biznesu prezentując własne wdrożenia innowacyjnych projektów wspólnie podkreślali, że głównym celem jak przyświeca ich działalności z zakresu badań i rozwoju jest budowanie przewag konkurencyjnych, które podnoszą poziom innowacyjności oferowanych przez nie produktów, usług i technologii.

Na konferencji przedstawiony również został aktualny plan polskiego rządu dla obszaru współpracy przemysłu i nauki. - Działania rządu w obszarze współpracy biznesu i nauki biegną dwutorowo. Oprócz różnych mechanizmów i programów wsparcia innowacyjności w biznesie bardzo ważne jest ograniczanie barier administracyjnych, które zwyczajnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. Z drugiej strony równie istotne jest wsparcie polskiej nauki i wprowadzenie zmian w jej finansowaniu tak aby funkcjonowała ona bardziej efektywnie. Dopiero prężny biznes i stojąca na wysokim poziomie nauka we wzajemnej współpracy dadzą efekt innowacji – powiedział podczas panelu dyskusyjnego dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Wojewoda Lubelski.

Konferencji towarzyszyła z prezentacja publikacji Konsorcjum „Współpraca przemysł – nauka. Dobre praktyki”, która ukazała się staraniem Wydawnictwa KUL. Partnerem merytorycznym tej publikacji przedstawiającej zderzenie punktu widzenia praktyków i naukowców jest firma PWC.

„ (…) Ogłoszona przeze mnie strategia dla polskiej nauki za jeden z głównych filarów obrała partnerstwo z biznesem i komercjalizację nauki. Te dwa obszary ludzkiej działalności muszą się nawzajem przenikać, ubogacać, czerpać z unikatowych doświadczeń. Widzę w tej współpracy najlepszą odpowiedź na wątpliwości, które wysuwają niektórzy wobec finansowania innowacyjnych rozwiązań. To prawda – ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej nowej idei, bez podjęcia prób nie byłby możliwy rozwój ani w nauce, ani w gospodarce. Obawy przed nim są jednak zrozumiałe i tu z pomocą przychodzi współpraca tych dwóch obszarów. Nauka dostarcza niezbędnej bazy teoretycznej, która może zostać poddana ocenie z praktycznego punktu widzenia, ukonkretnienia przez ekspertów z dziedziny biznesu. W tym przedsięwzięciu nie ma przegranych. (…)” – napisał w liście gratulacyjnym stanowiącym wstęp do tej publikacji Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

*

Konsorcjum przemysłowo-naukowe „Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski” powstało z inicjatywy Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie w 2014 r. W jego skład wchodzą: Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Fundacja Instytut Badań ADR „Prawo i Gospodarka”, Grupa Azoty S.A., Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, KGHM Polska Miedź S.A., Kredyt Inkaso S.A., PGE Dystrybucja S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Port Lotniczy Lublin S.A., Union Investment TFI S.A., Urząd Dozoru Technicznego, Wolf Theiss Kancelaria Prawna w Warszawie. Celem Konsorcjum jest podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez budowanie sprawnego systemu gospodarczego i relacji społecznych na wartościach chrześcijańskich i etyce; tworzenie platformy współpracy między nauką i przedsiębiorcami wraz z instytucjami otoczenia biznesu i administracją publiczną; prowadzenie eksperckich analiz przez zespół ekspertów w ramach Think Tanku „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski. Instytut dialogu i analiz prawno-gospodarczych” i kształcenie na potrzeby gospodarki.

Grzegorz Kulik

Rzecznik Prasowy Grupy Azoty


Konferencja „Współpraca przemysłu i nauki – klucz do sukcesu”

2017-01-16

Przemysł i nauka chcą ściślej współpracować

16 stycznia 2017 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przedstawiciele nauki, edukacji i biznesu, a także administracji publicznej wspólnie dyskutowali o możliwych synergiach ze wzajemnej współpracy podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współpraca przemysłu i nauki – klucz do sukcesu”.

Podczas konferencji menedżerowie ze spółek PKN Orlen S.A., Grupa Azoty S.A., PGE Dystrybucja S.A., KGHM Polska Miedź S.A. i PGNIG S.A. zaprezentowali funkcjonujące w ich Spółkach modele współpracy z nauką, dzięki którym innowacyjne rozwiązania mają szansę być efektywnie komercjalizowane. Przedstawiciele biznesu prezentując własne wdrożenia innowacyjnych projektów wspólnie podkreślali, że głównym celem jak przyświeca ich działalności z zakresu badań i rozwoju jest budowanie przewag konkurencyjnych, które podnoszą poziom innowacyjności oferowanych przez nie produktów, usług i technologii.

Na konferencji przedstawiony również został aktualny plan polskiego rządu dla obszaru współpracy przemysłu i nauki. - Działania rządu w obszarze współpracy biznesu i nauki biegną dwutorowo. Oprócz różnych mechanizmów i programów wsparcia innowacyjności w biznesie bardzo ważne jest ograniczanie barier administracyjnych, które zwyczajnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. Z drugiej strony równie istotne jest wsparcie polskiej nauki i wprowadzenie zmian w jej finansowaniu tak aby funkcjonowała ona bardziej efektywnie. Dopiero prężny biznes i stojąca na wysokim poziomie nauka we wzajemnej współpracy dadzą efekt innowacji – powiedział podczas panelu dyskusyjnego dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Wojewoda Lubelski.

Konferencji towarzyszyła z prezentacja publikacji Konsorcjum „Współpraca przemysł – nauka. Dobre praktyki”, która ukazała się staraniem Wydawnictwa KUL. Partnerem merytorycznym tej publikacji przedstawiającej zderzenie punktu widzenia praktyków i naukowców jest firma PWC.

„ (…) Ogłoszona przeze mnie strategia dla polskiej nauki za jeden z głównych filarów obrała partnerstwo z biznesem i komercjalizację nauki. Te dwa obszary ludzkiej działalności muszą się nawzajem przenikać, ubogacać, czerpać z unikatowych doświadczeń. Widzę w tej współpracy najlepszą odpowiedź na wątpliwości, które wysuwają niektórzy wobec finansowania innowacyjnych rozwiązań. To prawda – ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej nowej idei, bez podjęcia prób nie byłby możliwy rozwój ani w nauce, ani w gospodarce. Obawy przed nim są jednak zrozumiałe i tu z pomocą przychodzi współpraca tych dwóch obszarów. Nauka dostarcza niezbędnej bazy teoretycznej, która może zostać poddana ocenie z praktycznego punktu widzenia, ukonkretnienia przez ekspertów z dziedziny biznesu. W tym przedsięwzięciu nie ma przegranych. (…)” – napisał w liście gratulacyjnym stanowiącym wstęp do tej publikacji Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

*

Konsorcjum przemysłowo-naukowe „Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski” powstało z inicjatywy Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie w 2014 r. W jego skład wchodzą: Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Fundacja Instytut Badań ADR „Prawo i Gospodarka”, Grupa Azoty S.A., Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, KGHM Polska Miedź S.A., Kredyt Inkaso S.A., PGE Dystrybucja S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Port Lotniczy Lublin S.A., Union Investment TFI S.A., Urząd Dozoru Technicznego, Wolf Theiss Kancelaria Prawna w Warszawie. Celem Konsorcjum jest podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez budowanie sprawnego systemu gospodarczego i relacji społecznych na wartościach chrześcijańskich i etyce; tworzenie platformy współpracy między nauką i przedsiębiorcami wraz z instytucjami otoczenia biznesu i administracją publiczną; prowadzenie eksperckich analiz przez zespół ekspertów w ramach Think Tanku „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski. Instytut dialogu i analiz prawno-gospodarczych” i kształcenie na potrzeby gospodarki.

Grzegorz Kulik

Rzecznik Prasowy Grupy Azoty


1718

Mobilny Punkt Informacyjny FE w Gminie Ostrówek

2017-01-18

18 stycznia w godz. 08:30 - 12:30 w Urzędzie Gminy Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego udzielać będą bezpłatnie informacji na temat funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Zapraszamy do udziału.

1920

Wydarzenie cykliczne

2017-01-20
 • Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28),
 • Termin złożenia deklaracji (PIT-5) i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat wynagrodzeń (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji),
 • Termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wpłat z umów zleceń i umów o dzieło,
2122
232425

Wydarzenie cykliczne

2017-01-25
 • Termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7),
 • Termin rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego,
 • Termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników

  26272829
  31

  Wydarzenie cykliczne

  2017-01-31
  Termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)
  18
  stycznia
  2017
  Mobilny Punkt Informacyjny FE w Gminie Ostrówek
  Zobacz szczegóły
  16
  stycznia
  2017
  Konferencja „Współpraca przemysłu i nauki –...
  Zobacz szczegóły
  16
  stycznia
  2017
  Konferencja „Współpraca przemysłu i nauki –...
  Zobacz szczegóły
  28
  grudnia
  2016
  Mobilny Punkt Informacyjny FE w Gminie Dorohusk
  Zobacz szczegóły